Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Nollaig 2015

Posted 27/8/2016

1. Laethanta Saoire na Nollag

Beidh na páistí ag fáil laethanta saoire na Nollag ar an Máirt, 22/12/'15 ag a dó dhéag a chlog. Beidh siad ag filleadh ar scoil ar an gCéadaoin, 6/1/'16 ag a naoi a chlog.

The children will be getting their Christmas holidays on Tuesday, 22/12/'15 at 12 o'clock. They will be returning to school on Wednesday, 6/1/'16 at 9 o'clock. As Wednesday 6th is the Feast of the Epiphany we hope to bring the children in middle and senior classes to Mass on that day and to have a prayer service for the children in the junior classes.

 

2. Geansaí Nollag

Tá cead ag na páistí geansaí Nollag nó geansaí dearg nó glas a chaitheamh ar an Luan 21/12/'15.

Children can wear a Christmas jumper or a red/green jumper on Monday, 21/12'15 as we get into the Christmas spirit.

 

3. Seirbhís Carúl na Nollag

Míle buíochas do ghach duine idir páistí, múinteoirí agus Coiste na dTuistí a chabhraigh chun an seirbhís carúl a eagrú. Bhain gach duine an taitneamh as.

We had a lovely Carol Service last week. Thanks to all of you who helped in the Hyde Centre. Thanks to Coiste na dTuistí and parents of Rang 4 who co-ordinated the night. A big thank you to all of the teachers and school staff. Míle buíochas.

 

4. Carúl na Nollag

Beidh grúpa páistí ó na hardranganna ag canadh carúil na Nollag sa bhaile mór ar an Luan seo, 21/12/'15. Beidh siad ag bailiú airgid do Chumann Naomh Uinseann de Pól. Beidh rang 3 ag canadh i mBanc na hÉireann ar an Aoine seo 18/12/'15 idir 11:30r.n. agus 12:30i.n.

A group of children from the school will be carol singing in town on Monday 21st of December. They will be collecting money for the St. Vincent de Paul Society. If any parent is available to join us and sing or play a musical instrument that would be great. Rang 3 will be singing in the Bank of Ireland on this Friday from 11:30a.m. - 12:30p.m.

 

5. Micléinn

Le mí anuas, chuireamar fáilte chuig an scoil roimh beirt mhacléinn ón gcoláiste oideachais. Tá Aisling Ní Dhonncha ag déanamh a cleachtadh múinteoireachta i Naíonáin Bheaga agus tá Niamh Ní Bhrandúin ag déanamh a cleachtadh múinteoireachta le Naíonáin Mhóra. Guímid gach rath orthu agus iad ag leanúint ar aghaidh lena gcuid staidéir i gColáiste Phádraig, Baile Átha Cliath.

For the past month we have welcomed two trainee teachers to our school. Aisling Ní Dhonncha has been on teaching practice in Naíonáin Bheaga agus Niamh Ní Bhrandúin has been on teaching practice in Naíonáin Mhóra. We wish them well as they continue their studies in Coláiste Phádraig, Baile Átha Cliath.

 

6. Scoil na gCeithre Máistrí, Áth Luain

Bhí áthas an domhain orainn fáilte a chuir roimh Rang 6 ó Scoil na gCeithre Máistrí ar an Déardaoin 17/12/'15. Bhí an lá lán de spraoi, damhsa, amhránaíocht, tráth na gceist agus díospóireachtaí. Tá sé go hiontach go bhfuil na páistí in ann bualadh le páistí eile a fhreastalaíonn ar Ghaelscoil freisin. Míle buíochas do Mhúinteoir Cáit as an lá seo a eagrú.

We were delighted to welcome Rang 6 from Scoil na gCeithre Máistrí to the Gaelscoil on Thursday for a day of fun, dance, song, quizzes and debates. it is great for the children to meet children attending another Gaelscoil. Thanks to Múinteoir Cáit for organising this event.

 

7. Snámh

Tar éis na Nollag, beidh rang Naíonáin Mhóra agus Rang 2 ag dul ag snámh. Beidh and snámh ag tosnú ar an Aoine 15/01/'16 idir 12 - 1 a chlog agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh 7 seachtaine.

After Christmas, Naíonáin Mhóra an Rang 2 will be going swimming. This will start on Friday 15/01/'16 from 12-1p.m. and will continue for 7 weeks.

 

Nollaig Shona daoibh go léir agus athbhliain faoi mhaise daoibh.