Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Márta 2015

Posted 28/8/2015

1. Lá ‘le Pádraig
Beidh an scoil dúnta ar an 16ú agus 17ú Márta (An Luan agus An Mháirt seo chugainn).
The school will be closed on the 16th and 17th of March (Monday and Tuesday next).

2. Ceiliúradh Lá ‘le Pádraig

Beidh cead ag páistí na Gaelscoile éadaí glas, bán nó oráiste a chaitheamh ar an Aoine seo 13/3/’15 chun Lá ‘le Pádraig a cheiliúradh.
Children will be allowed to wear green, white or orange clothes this Friday 13/3/’15 to celebrate St. Patrick’s Day.


3. Maidin Oscailte
Go raibh míle maith agat do ghach duine (tuistí is páistí) a chabhraigh linn ar an Satharn seo caite ag an maidin oscailte. Bhí slua mór i láthair agus bhí áthas orainn ár scoil a thaipeáint do na cuairteoirí.
Many thanks to all (parents and children) who helped out with the open morning last Saturday. There was a big crowd on the day and we were delighted to be able to show our school to so many.


4. Tráth na gCeist Boird
Beidh tráth na gceist boird ar siúl ar an Aoine seo, 13/3/’15 ag a 9 a chlog i gCarthy’s. Tá an oíche seo eagraithe ag Coiste na dTuistí. Tá súil againn go mbeidh slua mór i láthair.
Coiste na dTuistí have organised a table quiz this Friday, 13/3/’15 at 9p.m. in Carthy’s. We are hoping for a great turn out.


5. Primary Debating
Comhghairdeas lenár bhfoireann díospóireachta Béarla a bhuaigh sa chéad babtha agus go n-éirí leo sa chéad babtha eile agus iad ag labhairt ar son an ruin “Nobody should have to pay water charges” i gcoinne Killaloe N.S.
Congratulations to our English debating team who won their first round debate. We wish them the best of luck in the next round against Killaloe N.S. They will be proposing the motion “Nobody should have to pay water charges”.


6. Mórshiúil na Cásca
Tá timpeall 100 páistí tar éis a gheallúint dúinn go mbeidh siad i láthair le haghaidh na scoile ag Mórshiúil na Cásca. Míle buíochas don tacaíocht – tá sé go hiontach. Má tá aon duine eile gur mhaith leo a bheith linn ar an lá, níl sé ró-déanach fós.
About 100 children have put their names down to take part in the Easter parade. We would like to thank you for such great support. Should there be anyone else who would like to take part it’s not too late.


7. Drama Festival Story Competition
Comhghairdeas le Ruairí Ó Tiarnáin a bhuaigh an chéad áit do Rang 5 agus do Zoya Nic Charráin a bhuaigh do Rang 6 don chomórtas scéalaíochta don Féile Drámaíochta.
Congratulations to Ruairí Ó Tiarnáin who won 1st in the 5th class category agus Zoya Nic Charráin who won in the 6th class category of Roscommon Drama Festival’s Story Competition.


8. Spikeball
Beidh Rang 4 ag tosnú Spikeball i gcomhpháirt le Scoil Mhuire gan Smál ar an 20/3/’15.
Rang 4 will be starting Spikeball with the Convent of Mercy on 20/3/’15.


9. Coirm Gael Linn
Comhghairdeas le Rang 6 a bhuaigh gradam ag Coirm Gael Linn le haghaidh a ndráma “Charlie agus an Monarchan Seacláide”.
Congratulations to Rang 6 who were awarded a merit at Coirm Gael Linn for their drama “Charlie and the Chocolate Factory”.


10. Nasc le Gaelscoileanna
Bhí lá iontach sóisialta ag Rang 6 ar an Aoine seo caite nuair a chuaigh siad go Scoil na gCeithre Máistrí Áth Luain chun díospóireacht ‘s céilí a bheith acu le páistí Rang 6 Scoil na gCeithre Máistrí agus Gaelscoil Longfort.
Rang 6 met with Scoil na gCeithre Máistrí Athlone and Gaelscoil Longford in Athlone last Friday. They had a great day of debating and dancing.


11. Junior Entrepreneur Programme
Comhghairdeas le Rang 5 agus Múinteoir Bríd faoin dtionscnamh atá idir lámha acu “Eggs Heads” Tá siad ag baint idir taitneamh agus tairbhe as a bheith ag plé le cúrsaí gnó.
Congratulations to Rang 5 and Múinteoir Bríd who are currently undertaking a project called “Eggs Heads” for the Junior Entrepreneur Programme. They are really enjoying creating and running their own business.

 

12. Scoileanna Glasa

Táimid ag cur isteach ar an 6ú bratach glas faoin téama Saorántacht Domhanda. Beidh cigire ag teacht chuig an scoil roimh na gCásca chun a chinntiú go bhfuil sé tuillte againn.
We are currently applying for our 6th Green Flag under the theme of Global Citizenship. An inspector will be coming to the school before Easter to see if we have earned it.

 

13. Crannchur na Cásca

Tá ticéidí faighte ag gach clann do chrannchur na Cásca. Ba cheart na ticéidí a bheith ar ais sa scoil roimh an Mháirt 24/3/’15. Beidh an crannchur ar an Aoine 27/3/’15 ag 11:30. Tá fáilte roimh gach duine.
Each family has received tickets for the Easter raffle. These tickets (ticket stubs and unsold tickets) should be returned to the school by Tuesday 24/3/’15 at the latest. The raffle will take place in the school on Friday 27/3/’15 at 11:30a.m. All are welcome to attend.

 

14. An Chéad Fhaoistin
Comhghairdeas le Rang 2 agus Múinteoirí Sorcha agus Enda a rinne Sacraimint na Faoistine an seachtain seo caite.
Congratulations to Rang 2 who made their First Holy Confession last week with the guidance of Múinteoirí Sorcha agus Enda.


15. P.O.D (Primary Online Database)
Go raibh maith agat do gach duine a sheol ar ais na foirmeacha P.O.D. Tá cúpla ceann fós le teacht ar ais. Caithfidh siad go léir a bheith ar ais roimh an Aoine seo 13/3/’15.
Thank you to all who sent back the P.O.D. There are still a few to be sent back. These should be sent into the school before this Friday 13/3/’15.


16. Laethanta Saoire na Cásca
Beimid ag fáil laethanta saoire na Cásca ar an Aoine, 27ú de mhí Márta ag 12. Beimid ag filleadh ar an Luan 13ú Aibreán ag a 9 a chlog.
We will be getting Easter holidays on Friday the 27th of March at 12p.m. We will be returning to school on Monday the 13th of April at 9a.m.