Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Deireadh Fómhair 2016

Posted 25/1/2017

1. Rásaíocht trasna tíre

Go n-éirí le páistí Ghaelscoil de hÍde atá ag freastal ar na comórtaisí Chontae den rásaíocht trasna tíre ar an gCéadaoin seo. Tá breis is 30 páistí ón scoil páirteach ann.

Best of luck to the children from Gaelscoil de hÍde who will be competing in the County Cross County finals on this Wednesday. More than 30 children from the senior classes will take part.

2. Scór na bPáistí

Táimid ag tosnú ag ullmhú do Scór na bpáistí. Tá páistí ón scoil ag glacadh páirte in Amhránaíocht aonair, grúpa bailéad, siamsaíocht, aithriseoireacht, tráth na gceist, ceol uirlíse.

Preparations are underway in the school for Scór na bPáistí. Children will take part in Solo Singing, Ballad Groups, Novelty Act, Recitation, Quiz and Instrumental Music. The event will take place on Saturday, 20th October in Lecarrow Hall.

 

3. Macléinn ar chleachtadh mhúinteoireachta

Fáilte roimh Conor Ó Laighin, iar-scoláire chuig Ghaelscoil de hÍde mar mhacléinn. Tá Conor i gColáiste Phádraig, Droim Conrach agus tá sé ag déanamh a chleachtadh mhúinteoireachta i seomra rang 4.

We welcome Conor Ó Laighin as a teaching practice student to the school. He is a third year student in St. Patrick’s College of Education and is working for 4 weeks in Rang 4. Conor is a past-pupil of Gaelscoil de hÍde.

 

4. Ealaín Rang Ríona

Tá an ealaíontóir Tom Meskell ag obair i dteannta le Múinteoir Ríona ar tionscnamh san ealaíon. Mar chuid den tionscnamh sin beidh an rang ag dul ar thuras go Coill Naomh Eoin ar an Déardaoin seo chugainn.

Múinteoir Ríona was one of a small number of teachers selected as a facilitator of a unique opportunity in the Arts area. She received training during the summer. She will be working with her class and in partnership with an artist to implement elements of the Arts curriculum. The artist she has been partnered with for this project is Tom Meskell, painter and sculptor . Tom is from Dublin and is currently based in Co. Mayo. He worked with the children last Thursday and will be working with the children again next Thursday when they will go on a trip to St. John’s Wood. We look forward to this exciting project.

 

5. Gearmánais sa scoil

Comhghairdeas le Múinteoir Amy. Roghnaíodh í mar eTwinning Ambassador don tír. Tá áthas orainn gur bhronnadh an onóir seo uirthi agus táimid buíoch dí as an obair go léir a dhéanann sí sa scoil leis an nGearmánais.

Múinteoir Amy, one of our Special Education teachers, has been selected as a national eTwinning Ambassador for the eTwinning Programme in Ireland. We are delighted she has been given this honour as she has been very active in promoting the teaching of German in the Gaelscoil. We look forward to her continued work in this area.

 

6. Táillí Scoile

Míle buíochas do ghach duine a d’íoc na táillí scoile. Tá siad le n-íoc roimh an sos lár téarma.

Many thanks to all who have paid school fees for this school year. We would like all monies to reach the school by the mid-term break. If you would like to come to some arrangement re payment please contact me to discuss this.

 

7. Seachtain Mata

Beidh seachtain mata ar siúl idir an 15-23 Deireadh Fómhair. Beidh páistí Ghaelscoil de hÍde páirteach ann. Beidh sibh ag fáil liosta de na gníomhaíochtaí éagsúla a bheidh ar siúl againn an seachtain seo chugainn.

Maths Week will take place from 15 – 23 October. All children in the Gaelscoil will be involved in various activities during the week and we hope that parents will become involved also. You will get a programme for the week nearer the time.


8. Snámh

Beidh snámh ag tosnú do ranganna 1/4/5 ar an Aoine 11/11/’16 ag a 12 a chlog.

Swimming starts for ranganna 1/4/5 on Friday 11/11/’16 at 12 o’clock.


9. Do This in Memory of Me

Beidh an clár “Do This in Memory of Me” ag tosnú do Rang 2 go luath. Tá cruinniú ar an Máirt seo chun seans a thabhairt do thuistí a bpáistí a chlárú. Tá sé an tábhachtach a bheith i láthair.

The “Do This in Memory of Me” programme is starting for Rang 2. It is very important that all children that wish to receive the Sacraments of Penance and Holy Communion are represented at the meeting tomorrow night, Tuesday 4th October in the Abbey Boys’ School at 8 p.m.


10. Frásaí Gaeilge

Táim ag cur liosta de frásaí i nGaeilge leis an nuachtlitir seo chun cabhrú leat ag úsáid Gaeilge timpeall na scoile.

I am including a list of Irish phrases with this newsletter. We would like if you could use some Irish phrases with the children.


11. Ranganna Gaeilge

Tá ranganna Gaeilge do thuistí ar siúl gach Chéadaoin ins an gColáiste Pobail. Múinteoir Ríona atá ag múineadh. ‘Sé an costas atá ar na ranganna ná 60 euro.

Irish classes for parents take place in the Community College, Roscommon every Wednesday from 8 – 10 p.m. Múinteoir Ríona is the teacher. The cost of the classes is 60 for 7 weeks payable to Roscommon V.E.C. The classes started on Wednesday, 28th September but there are still places available.


12. Sábháilteacht ar an mbus /Bus safety

Labhair le do pháiste le do thoil faoi sábháilteacht ar an mbus.

We have shown a DVD to all children on Bus Safety and I have spoken to the children on this matter. I would be very grateful if you could speak to your child regarding the importance of remaining seated and wearing a seat belt at all times when on the bus. There are a number of children who are not abiding by this rule.


13. Connaught Blitz

D’fhreastail Micheál, Jack agus Tomás ó rang 6 ag blitz Chonnachta ar an Aoine seo caite ar son na scoile.

Micheál, Jack and Tomás, rang 6 represented the Gaelscoil at a Connacht football blitz in Ballyhaunis ( Connacht centre of excellence).