Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Deireadh Fómhair 2015

Posted 15/1/2016

1. Féasta na Samhna
Ar an Aoine, 23/10/’15 beidh féasta Samhna againn. Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil gléasta ina bhfeisteas Samhna más maith leo.

On Friday, 23rd. October we will have a Hallowe’en party. Children in all classes may come dressed in their costumes for the day if they wish. Coiste na dTuistí will be organizing a cake sale on the day – More details later.

 2. Sos lár téarma

Beidh an scoil dúnta don seachtain ag tosnú 26/10/’15 don sos lár téarma.

The school will be closed for the week starting 26/10/’15 for the mid-term break.


3. Snámh Rang 2/3 
Tosnaíonn snámh do ranganna 1 agus 4 agus 5 ar an Aoine 6/11/’15.

Swimming starts for rang 1 agus 4 agus 5 on Friday 6/11/’15 between 12 and 1 p.m. Children will travel to and from the pool by bus. The swimming will continue for 7 weeks.


4. Táillí Scoile
Míle buíochas do ghach duine a d’íoc na táillí scoile. Tá na táillí scoile eile ag teastáil roimh an sos lár téarma – 23/10/’15.

Thanks to all who have paid school fees. Remaining fees are due before the mid-term break – 23/10/’15. Please speak with me if you would like to come to an arrangement about paying the fees.


5. Aonach na Leabhar/ Book Fair
Beidh an Aonach Leabhar ar siúl ag tosnú ar an 16/11/’15 agus ag dul ar aghaidh go dtí an 23/11/’15. Tá súil againn go mbeidh sibh in ann tacaíocht a thabhairt don aonach seo.

Our Annual Scholastic Book Fair takes place in the school from 16th November to the 23th November. This will be open to parents and friends on Tuesday 17th November from 3:00 – 5:30 p.m. and again on Wednesday 18th November from 3:00-5:30pm. We hope that you will support this fair as 60% of monies spent will come back to the school in free books.


6. Cruinnithe tuistí/múinteoirí
Beidh cruinnithe tuistí/múinteoirí ar siúl ar an Máirt, 17/11/’15 agus an Céadaoin 18/11/’15 idir 3 agus 6. Gheobhaidh gach tuiste coinne nuair a fhillimid ón sos lár téarma. Muna oireann an t-am duit beidh tú in ann dul i dteangmháil leis an múinteoir ranga.

Parent/teacher meetings take place on Tuesday, 17/11/’15 and on Wednesday 18/11/’15 between 3 and 6 p.m. All children will receive an appointment time when we return from mid-term break. If the time doesn’t suit you please make another arrangement with your child’s class teacher. It is important for all parents to attend.


7. Christmas Shoe Boxes
Caithfidh na boscaí Nollag don fheachtas seo a bheith sa scoil roimh an Aoine 23/10/’15.

Once again we will take part in the Team Hope Christmas Shoebox Appeal. All boxes for this appeal should be in the school before Friday, 23/10/’15.


8. Active Schools
Tá an scoil ag cur isteach ar an brat do scoileanna gníomhaí i mbliana. Tá múinteoirí Sorcha agus Amy i gceannas ar seo.

We are hoping to gain an active schools flag for the school. Múinteóirí Sorcha and Amy are in charge of this project. They are looking to form a committee to help. They need 2 parents to be on the committee. If you would like to help please contact Amy or Sorcha.

 

Imeachtaí an leath-téarma


These are a selection of some of the activities the classes have been involved in during this half term:


- Turas stairiúil ag Rang 6 sa séipéal.

  Rang 6 enjoyed a historical tour of the Sacred Heart Church led by Fr. Eugene.

- Andrew ag dul go dtí an Youth Fest ar son na scoile.

  Andrew, Rang 6 was an ambassador for the school when he attended a recent Confirmation Youthfest in Boyle.

- Fir dóiteáin ag déanamh ceardlann leis na páistí faoi sábháilteacht le tine.

  Firemen from Roscommon Fire Station did a workshop with the children on Fire Safety.

- Labhair Garda leis na páistí i ngach rang faoi sábháilteacht ar an mbus.

  All classes were spoken to by Garda John O’Connor regarding the importance of wearing seatbelts in the car and   on the bus. He also dealt with cycling safety.

- Ghlac páistí ó rang 3- 6 páírt i gcomórtaisí trasna tíre.

  Cross country running – Children from 3rd to 6th classes took part in the Primary County Cross Country               Championships. Congrats to prize winners Rory , rang 4, Ellie, Rang 4 and Eimear, rang 6.

- Bhí micléinn ón idirbhliain ag cabhrú leis na naíonáin gach Máirt.

  Transition Year students (Róisín, Millie and Aoife) have been helping out in the junior classrooms on Tuesdays.

- Tá macléinn ón gcoláiste oideachais, ag déanamh cleachtadh múinteoireachta le rang 4/5.

  Laura Ray, third year student Coláiste Pádraig is doing her third year teaching practice in Rang 4/5.

- Tháinig an t-easpag ar cuairt.

  Bishop Kevin Doran visited all classes in the school.

- Tháinig an cigire ar cuairt.

  Ms Máire Ní Mháirtín, Dept. of Education, schools inspector visited the school and spent the day with us   observing teaching and learning in Rang 4/5 , Rang 5/6 and in the resource room. Her feedback was very positive   and she was very pleased with the teaching and learning taking place in the rooms she visited.

- Tá páistí i rang 4/5 ag ullmhú tionscnaimh don Féile Eolaíochta.

  Children in Rang 4/5 are preparing projects to enter into the Science Fest in the CBS secondary school in                November.

- Ghlac páistí ó rang 4/5/6 páirt i Lá Náisiúnta Paidreacha do pháistí.

  Children in Rang 4/5/6 attended Rosary and Mass for the National Day of Prayer for Children.

Gníomhaíochtaí iarscoile ag dul ar aghaidh.

   After –school clubs are taking place for homework/art and crafts/tinwhistle/Irish and sean-nós        dancing/golf/ABC skills and speech & drama.

- Tá treanálaithe spóirt ag cabhrú linn leis na cluichí a mhúineadh.

  Sports Coaches, Michael Carroll, Dave Dibble and Gerry Morris are attending the school together with a group of   transition year students and they are helping us to train the children in various sports.

- Tá páistí i rang 4/5/6 ag úllmhú chun páirt a ghlacadh i Scór na bpáistí.

  Children in the senior classes are preparing to take part in Scór na bPáistí in Elphin this weekend. They are taking   part in Recitation, Solo Singing, Question time, Figure Dancing, Instrumental Music and Ballad Group.

- Tá ár coiste glas curtha le chéile agus tosnaithe ar a gcuid oibre don bhliain.

  Our new Coiste Glas has been formed and they have started their programme of work for this year.

- Bhí lá frith-bhulaíochta againn agus beidh Lá Cairdis againn an seachtain seo chugainn.

  We had a bullying awareness day for all classes in September and we will be having a Friendship Day next week.

- Bhí druil tine againn.

  We had a fire drill for all classes.

- Bhí ceardlanna ealaíne ag Rang 4/5/6 agus beidh taispeántas den obair a rinne siad go luath.

  Rang 4/5/6 enjoyed art workshops with artists Rhona Byrne and Vanessa Lopez. There will soon be an exhibition,   in Roscommon Arts Centre showcasing their artistic works.