Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Nuacht is Déanaí - Latest News

Le coimeád suas go dáta le saol na Gaelscoile, tabhair "Like" dúinn ar ár leathanach Facebook.

To keep up to date with life in Gaelscoil de hÍde, like our Facebook page :  Gaelscoil de hÍde 

Rásaí Trastíre - Cross Country Races

Posted 11/10/2016

Ghlac breis is 30 páiste ó Rang 3 - Rang 6 sna rásaí trastíre a bhí ar siúl ag an ngalfchúrsa an tseachtain seo caite. D'éirigh go iontach linn ar an lá. Comhghairdeas le Síofra Ní hOisín Rang 3 a tháinig sa 6ú áit i rás na gcailíní Rang 3/4. Beidh sí ag glacadh páirte sa chéad bhabhta eile i Sligeach ar an Satharn seo, 15ú Deireadh Fómhair.

More than 30 children from Rang 3 - Rang 6 took part in cross country races which was held at the racecourse last week. We did very well on the day. Congratulations to Síofra Ní hOisín Rang 3 who came in 6th place in the 3rd and 4th class girls' race. She will compete in the next round in Sligo this Saturday, 15th October.

 

Gníomhaíochtaí Iarscoile

Posted 11/9/2016

Seo a leanas na gníomhaíochtaí iarscoile a bheidh ar siúl don téarma seo:

The following are the after-school activities which will run for this term:

 

 

         An Luan

                     Monday       

 

 

 

Arts and Crafts (Starting 26/9/16) le Emily Cuddy

Am: 1:40in – 2:35in

Rang: Naíonáin Bheaga agus Mhóra

Costas: €65 le haghaidh 13 seachtain

(All materials needed will be provided by Emily)

 

 

Arts and Crafts (Starting 26/9/16) le Emily Cuddy

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: 1/2/3/4/5/6

Costas: €65 le haghaidh 13 seachtain

(All materials needed will be provided by Emily)

 

 

Speech and Drama (Starting 26/9/16) le Mary Cunningham

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: Rang 1/2/3 

Costas: €40 (10 seachtain/10 weeks)

 

 gfsdg

       An Mháirt

             Tuesday

 

 

Speech and Drama (Starting 27/9/16) le Mary Cunningham

Am: 1:40in – 2:30in

Rang: Naíonáin Bheaga agus Mhóra 

Costas: €20 (10 seachtain/10 weeks)

 

 

Speech and Drama (Starting 27/9/16) le Mary Cunningham

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: 4/5/6 

Costas: €40 (10 seachtain/10 weeks)

 

  An Chéadaoin 

           Wednesday

 

 

ABC Skills (starting 14/9/16) le Michael Carroll

Am: 1:40in – 2:35in

Rang: Naíonáin Bheaga agus Mhóra 

Costas: €40 (13 seachtain/13 weeks)

 

 

Amhránaíocht ar an sean-nós le Múinteoir Máire

Ag tosú: 14/9/16

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: 1/2/3/4/5/6 

Costas: €40 for 13 weeks

 

Déardaoin

      Thursday

 

Galf (Starting 15/9/16)

Rang: Naí. Bheaga agus Naí. Mhóra (1:40in – 2:35in)

Rang: 1/2/3/4/5/6 (2:45in – 3:45in)

Costas: €30 (10 seachtain / 10 weeks)

 

     

       An Aoine

                      Friday

 

 Damhsa Gaelach le Mary Dolan

 

Grúpa Ceoil

Ba bhreá linn grúpa ceoil a bheith againn ar scoil le haghaidh imeachtaí éagsúla scoile. Beidh cleachtadh ar siúl gach maidin Céadaoin ó 8:30r.n. - 9:00r.n. Is féidir le páistí ó Rang 1-6 páirt a ghlacadh ann chomh fada is go bhfuil cúpla túin ar eolas acu. Níl aon chostas air ach beidh ar na páistí a bheith ag cleachtadh go rialta. Téigh i dteangmháil má tá suim ag do pháiste agus tosóimid ar an gCéadaoin 14/9/16. 

We would like to have a music group in the school to play for school masses/ functions/ concerts etc. On Wednesday mornings 8:30 – 9:00 there will a practice for the music group/ grúpa ceoil. This group is suitable for children who can play a few basic tunes and would like to learn a few more tunes and enjoy playing music with a group. Children on tinwhistle are welcome and it would be great if we had some children on other instruments that they are learning outside of school. We will be playing simple tunes.

Children from Rang 1 – Rang 6 may join the group. There is no cost but children will need to practise on a regular basis. Let me know this week if your child is interested and we will start next Wednesday, 14/9/16 if we have numbers.

 

N.B. Má tá suim ag do pháiste páirt a ghlacadh in aon rud inis dúinn go luath.
If your child is interested in taking part in any of these activities please let us know this week as we need to see how numbers are before next week.

Laethanta Saoire - Holidays

Posted 27/6/2016

Dhún an scoil inniu ag 12 a chlog le haghaidh laethanta saoire an tsamhraidh. Osclóimid arís, don chéad scoilbhliain eile, ar an Déardaoin, 1/9/2016. Tá súil againn go mbeidh briseadh sábháite agus taitneamhach agaibh go léir.

The school closed today at 12 o'clock for the summer holidays. We will open again for the next school year on Thursday, 1/9/2016. We hope you all have a safe and enjoyable summer.

 

Lán Tinreamh - Full Attendance

Posted 24/6/2016

Comhghairdeas leis na páistí ó Naíonáin Bheaga go Rang 6 nár chaill lá ar bith i rith na bliana. Maith sibh!

Congratulations to the pupils from Naíonáin Bheaga to Rang 6 who didn't miss a day during the year. Well done!

Teachtaireacht ón bPríomhoide

Posted 22/6/2016

Twenty six new Junior Infants joined the Gaelscoil along with one girl in Naíonáin Mhóra agus two girls in Rang 1. We were delighted to extend a 'Céad Míle Fáilte' to all our newcomers. Múinteoir Ruth returned from her career break to teach Rang 4/5. Stephanie Helbert continued as school secretary.

Our Board of Management changed in November 2015. We thank our outgoing BOM (outgoing members - Martina Ní Dhonalláin agus Sharon Caomhánach) and welcome our new Board of Management of Úna Ní Chuinn (Chairperson), Seán Ó Mathúna (Treasurer), Tom Ó Fearghail, Fiona Ní Chuinn, Deirdre Ní Cheallaigh, Caitlín de Brún, Éanna de Róiste agus Orla Ní Chuinneagáin (secretary).

Alongside our dedicated teachers our pastoral team of An Canónach Peadar Ó Láimhín and Bridgeen Regan looked after the spiritual needs of our pupils. An tAthair Peadar was a welcome visitor on a weekly basis to our classes giving particular support to the classes receiving the sacraments. It was a great honour for us that Bishop Kevin Doran visited all classes in the school this year as part of his parish visit. Rang 6 received the Sacrament of Confirmation in the Sacred Heart Church on April 16th while Rang 2 received the Sacrament of Reconciliation and Holy Communion in the Sacred Heart Church. Our senior choir sang beautifully for the First Holy Communion Mass. We participated in Catholic Schools' Week, the National Day of Prayer and Youthfest. Charity is an important part of our school. This year we raised money for the Join Our Boys trust, The Hope Foundation, St. Vincent de Paul and Trócaire.

Read the rest of this entry »

Teachtaireacht ó Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta

Posted 20/6/2016

A Thuistí,

Tá deireadh na bliana ag druidim linn agus táimid ag fágáil sláin le grúpa eile buachaillí agus cailíní anseo i nGaelscoil de hÍde. Guímid gach rath orthu sa mheánscoil.

Mar chathaoirleach den Bhord Bhainistíochta ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le baill an Bhoird - Seán Ó Mathúna, Tom Ó Fearghail, Fiona Ní Chuinn, Deirdre Ní Cheallaigh, Caitlín de Brún, Orla Ní Chuinneagáin agus Éanna de Róiste. Bhuaileamar le chéile go minic i rith na bliana agus thug na daoine seo idir threoir agus comhairle dúinn. Ba mhaith liom freisin an obair dian atá déanta ag Coiste na dTuistí faoi stiúir Lynda Nic Piarais, Adrienne de Búrca agus Méadhbh Nic Néill a aithint.

Míle buíochas freisin d'Orla Ní Chuinneagáin don obair dícheallach a dhéanann sí gach bliain agus buíochas freisin don fhoireann teagaisc agus tacaíochta - Laoise, Éanna, Amy, Ruth, Córa, Sorcha, Ríona, Cáit, Stephanie, Aveen agus Kathleen. Go raibh maith agaibh as ucht cabhrú lenár bpáistí i rith na bliana agus tá siad réidh anois chun bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile ina t-aistear foghlama.

D'oibrigh an Bord Bainistíochta, Coiste na dTuistí, foireann na scoile agus tuistí le chéile agus is cúis bhróid é sin dúinn sa Ghaelscoil. Ní neart go cur le chéile. Táim ag súil go mór leis an gcéad scoilbhliain eile agus a bheith ag obair libh go léir arís.

Is mise, le meas,

                                Úna Ní Chuinn, Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta

 

Read the rest of this entry »

Scoil Ghníomhach - Active School

Posted 27/5/2016

Comhghairdeas leis an gCoiste Scoileanna Gníomhaí. Fuaireamar nuacht iontach timpeall mí ó shin - D'éirigh linn an brat Scoileanna Gníomhaí a fháil. Chuir an coiste: Múinteoirí Sorcha agus Amy, tuistí – Serena agus Bridget agus páistí Laoise Ní Mhathúna, Róisín Ní Mhathúna, Wayne Mac an Rí, Aaron Mac an tSaoir agus Ruadhán James go leor oibre isteach ag eagrú imeachtaí spóirt dúinn. Bhí áthas an domhain orainn go raibheamar in ann an brat a ardú inniu ag an Lá Spóirt le cabhair ón Aire Denis Naughten.

Congrats to the Active Schools Committee. We got great news about a month ago - We have been awarded the Active School Flag for our efforts in achieving a physically educated and physically active school community. Thanks to our committee: Múinteoirí Sorcha and Amy, Parents – Serena and Bridget and children Laoise, rang 6, Róisín, rang 5, Wayne, rang 4, Aaron, rang 3 and Ruadhán rang 2. We were delighted to be able to raise the flag today at Sports Day with the help of Minister Denis Naughten.

Spraoi 2016 - Campa Samhraidh - Summer Camp

Posted 23/5/2016

Beidh Campa Samhraidh Gaeilge agus Gearmáinise le haghaidh páistí idir 5 - 12 ar siúl i nGaelscoil de hÍde ón 27ú Meitheamh go dtí 1ú Iúil. Beidh go leor gníomhaíochtaí ar siúl don tseachtain - ranganna Gaeilge agus Gearmáinise, ceol, damhsa, drámaíocht agus níos mó!

Costas:

Páiste amháin - €40

Beirt Pháiste - €70

Triúir Pháiste - €90

Le haghaidh foirm iarratais nó tuilleadh eolais, téigh i dteangmháil le Múinteoir Amy, Múinteoir Ruth nó Stephanie.

 

There will be an Irish and German summer camp for children aged between 5 and 12 yrs from 27 June to 1 July 2016 in Gaelscoil de híde, Roscommon town. There will be a wide variety of activities during the camp - Irish and German lessons, music, dance, drama and more!

Cost:

1 Child - €40

2 Children - €70

3 Children - €90

For an application form or further information, please contact Múinteoir Amy, Múinteoir Ruth or Stephanie.

An Chéad Chomaoineach Naofa - First Holy Communion

Posted 16/5/2016

Comhghairdeas le Rang 2 a rinne a gCéad Chomaoineach Naofa ar an Satharn seo caite i Séipéal an Chroí Naofa, Roscomáin.

Congratulations to Rang 2 who made their First Holy Communion last Saturday in the Sacred Heart Church, Roscommon.

Lá na Seantuistí - Grandparents' Day

Posted 5/5/2016

Bhí áthas an domhain orainn fáilte a chur roimh na seantuistí chuig an scoil inné le haghaidh Lá na Seantuistí. Caith na páistí cúpla uair ag éisteacht lena scéalta agus ag cur ceisteanna orthu faoina n-am ar scoil. Bhí sé thar a bheith suimiúil! Bhí lá iontach ag gach duine.

We were delighted to welcome our Grandparents to the school yesterday for Grandparents' Day. The children spent a couple of hours listening to their stories and asking them questions about their time at school. It was really interesting. Everyone had a great day.