Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

::
Nuacht is Déanaí

Nuacht is Déanaí - Latest News

10@10

Posted 16/2/2017

Pasfhocal / Password: gaelscoil

Ghlacamar páirt sa dúshlán 10@10 ar an Aoine seo caite. Chaitheamar 10 nóiméad ag 10:10r.n. ag damhsa faoi stiúir Múinteoir Cáit agus cailíní Rang 6. Seo fiseán de chuid de na gníomhaíochtaí a rinneamar mar chuid den dúshlán seo. Chuir Operation Transformation bailiúchán le chéile d'ár bhfíseán agus físeán scoileanna eile agus tá sé le feiceáil ar RTÉ Player tríd an nasc thíos. Táimid le feiceáil ag 4:44.

We took part in Operation Transformation's 10@10 challenge last Friday. We spent 10 minutes at 10:10a.m. dancing with Múinteoir Cáit and the cailíní from Rang 6. This is a video of some of the activities we did for the challenge. Operation Transformation made a compilation of our video and videos from other schools and it can be seen on RTÉ Player through the link below. We can be seen at 4:44.

10@10 Schools Compilation

Maidin Oscailte - Open Morning

Posted 30/1/2017

Beidh an Maidin Oscailte ar an 4ú de Mhárta 2017 ó 11r.n. - 1i.n. Tá fáilte roimh ghach duine.

The school's Open Morning will be on the 4th of March from 11a.m - 1p.m. All are welcome to attend.

Cairióice le Michael Carroll

Posted 21/12/2016

Tháinig Michael Carroll inniu agus in ionad ABC Skills a dhéanamh linn, rinne sé cairióice. Bhí an-spraoi againn!

Michael Carroll came today and instead of doing ABC Skills we did karaoke. We had great fun!

Ceolchoirmeacha na Nollag

Posted 19/12/2016

Bhí trí oíche den scoth againn le haghaidh Ceolcoirmeacha na Nollag an tseachtain seo caite. Ar an Máirt, rinne Rang 3 "Charlie agus an Monarchan Seacláide" agus rinne Rang 5/6 "Scéal na Nollag"Chomh maith leis sin, sheinn an grúpa ceoil meascán de thiúin agus faoi stiúir Múinteoir Éanna, chan na ranganna go léir meascán d'amhrán. Ar an gCéadaoin, chuir Naíonáin Bheaga "Na Trí Mhuicín" ar stáiste, chuir Naíonáin Mhóra "Gilín Sneachta agus na Seacht Leipreacháin" ar stáitse agus rinne Rang 2 "An Fathach Santach" agus chan na ranganna go léir carúil na Nollag ag an deireadh.  Ar an oíche dheireannach ar an Déardaoin, chuir Rang 1 "Ceardlann Daidí na Nollag" ós ár gcomhair agus chuir Rang 4 "Annie" ar an stáitse. Thug an grúpa ceoil agus damhsóirí Gaelacha Mary Dolan taispeántas dúinn freisin.

Bhí na páistí go léir go hiontach agus táimid go léir bródúil as an méid oibre agus iarrachta a chuir siad isteach. Maith sibh! Míle buíochas do ghach duine a chabhraigh linn leis an trí oíche a eagrú go háirithe Coiste na dTuistí agus tuistí Rang 2 agus Rang 4.

 

We had 3 great nights of Christmas Concerts last week. On Tuesday, Rang 3 performed "Charlie and the Chocolate Factory" and Rang 6 did "The Story of Christmas". As well as that, the music group played a variety of tunes and under the direction of múinteoir Éanna, all of the classes sang a variety of well known family film and Christmas songs. On Wednesday, Naíonáin Bheaga put "The Three Little Pigs" on stage, Naíonáin Mhóra performed "Snow White and the Seven Dwarves" , Rang 2 did "The Greedy Giant" and all 3 classes sang Christmas carols at the end. On the last night, Thursday, Rang 1 performed "Santa Claus' Workshop" and Rang 4 did "Annie". The grúpa ceoil and Mary Dolan's Irish dancers also performed on the night.

All of the children were brilliant and we are very proud of the amount of work and effort they put in. Maith sibh! Thanks to everyone who helped to co-ordinate the nights especially Coiste na dTuistí and parents of children in Rang 2 and Rang 4.

Seachtain Mata

Posted 21/10/2016

Bhíomar an-ghnóthach i rith na seachtaine seo le Seachtain Mata. Bhí cluichí mata, tráth na gceist agus comórtais eile ar siúl againn. Bhí ar súile mata go léir oscailte agus muid ag faire amach le haghaidh mata atá timpeall orainn. Thosaíomar ag obair ar Mangahigh freisin. Gheobhaidh tú nascanna úsáideacha thíos.

We were really busy this week with Maths' Week. We did maths games, quizzes and other competitions. We all had our maths eye open looking for maths all around us. We also started work on Mangahigh. Below, you will find some useful links.

Mangahigh

Have You Got Maths Eyes

30 Maths Starters

Scór na bPáistí

Posted 21/10/2016

Beidh páistí ó Rang 1 go Rang 6 ag glacadh páirte i Scór na bPáistí amárach i Lecarrow. Beidh siad páirteach sa chomórtas amhránaíocht aonair, grúpa bailéad, siamsaíocht, aithriseoireacht, tráth na gceist agus ceol uirlíse. Go n-éirí an t-ádh leo go léir!

Children from Rang 1 to Rang 6 will be taking part in Scór na bPáistí tomorrow in Lecarrow. Children will take part in Solo Singing, Ballad Groups, Novelty Act, Recitation, Quiz and Instrumental Music. We wish them all the best of luck!

Whiz sa Chistin

Posted 14/10/2016

Tá TG4 ag taifead cláir nua faoi láthair - Whiz sa Chistin an t-ainm atá air. Clár atá bunaithe ar bhia agus cócaireacht is ea é. Chaith Rang 5/6 an lá i nGaillimh ag taifead don chlár. Bhí lá iontach acu. Beidh siad le feiceáil ar an gclár go luath.

TG4 are recording a new show at the minute - Whiz sa Chistin. It is based on the Australian show about food and cooking. They spent the day in Galway recording for the programme. They had a great time. 

Rásaí Trastíre - Cross Country Races

Posted 11/10/2016

Ghlac breis is 30 páiste ó Rang 3 - Rang 6 sna rásaí trastíre a bhí ar siúl ag an ngalfchúrsa an tseachtain seo caite. D'éirigh go iontach linn ar an lá. Comhghairdeas le Síofra Ní hOisín Rang 3 a tháinig sa 6ú áit i rás na gcailíní Rang 3/4. Beidh sí ag glacadh páirte sa chéad bhabhta eile i Sligeach ar an Satharn seo, 15ú Deireadh Fómhair.

More than 30 children from Rang 3 - Rang 6 took part in cross country races which was held at the racecourse last week. We did very well on the day. Congratulations to Síofra Ní hOisín Rang 3 who came in 6th place in the 3rd and 4th class girls' race. She will compete in the next round in Sligo this Saturday, 15th October.

 

Gníomhaíochtaí Iarscoile

Posted 11/9/2016

Seo a leanas na gníomhaíochtaí iarscoile a bheidh ar siúl don téarma seo:

The following are the after-school activities which will run for this term:

 

 

         An Luan

                     Monday       

 

 

 

Arts and Crafts (Starting 26/9/16) le Emily Cuddy

Am: 1:40in – 2:35in

Rang: Naíonáin Bheaga agus Mhóra

Costas: €65 le haghaidh 13 seachtain

(All materials needed will be provided by Emily)

 

 

Arts and Crafts (Starting 26/9/16) le Emily Cuddy

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: 1/2/3/4/5/6

Costas: €65 le haghaidh 13 seachtain

(All materials needed will be provided by Emily)

 

 

Speech and Drama (Starting 26/9/16) le Mary Cunningham

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: Rang 1/2/3 

Costas: €40 (10 seachtain/10 weeks)

 

 gfsdg

       An Mháirt

             Tuesday

 

 

Speech and Drama (Starting 27/9/16) le Mary Cunningham

Am: 1:40in – 2:30in

Rang: Naíonáin Bheaga agus Mhóra 

Costas: €20 (10 seachtain/10 weeks)

 

 

Speech and Drama (Starting 27/9/16) le Mary Cunningham

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: 4/5/6 

Costas: €40 (10 seachtain/10 weeks)

 

  An Chéadaoin 

           Wednesday

 

 

ABC Skills (starting 14/9/16) le Michael Carroll

Am: 1:40in – 2:35in

Rang: Naíonáin Bheaga agus Mhóra 

Costas: €40 (13 seachtain/13 weeks)

 

 

Amhránaíocht ar an sean-nós le Múinteoir Máire

Ag tosú: 14/9/16

Am: 2:45in – 3:45in

Rang: 1/2/3/4/5/6 

Costas: €40 for 13 weeks

 

Déardaoin

      Thursday

 

Galf (Starting 15/9/16)

Rang: Naí. Bheaga agus Naí. Mhóra (1:40in – 2:35in)

Rang: 1/2/3/4/5/6 (2:45in – 3:45in)

Costas: €30 (10 seachtain / 10 weeks)

 

     

       An Aoine

                      Friday

 

 Damhsa Gaelach le Mary Dolan

 

Grúpa Ceoil

Ba bhreá linn grúpa ceoil a bheith againn ar scoil le haghaidh imeachtaí éagsúla scoile. Beidh cleachtadh ar siúl gach maidin Céadaoin ó 8:30r.n. - 9:00r.n. Is féidir le páistí ó Rang 1-6 páirt a ghlacadh ann chomh fada is go bhfuil cúpla túin ar eolas acu. Níl aon chostas air ach beidh ar na páistí a bheith ag cleachtadh go rialta. Téigh i dteangmháil má tá suim ag do pháiste agus tosóimid ar an gCéadaoin 14/9/16. 

We would like to have a music group in the school to play for school masses/ functions/ concerts etc. On Wednesday mornings 8:30 – 9:00 there will a practice for the music group/ grúpa ceoil. This group is suitable for children who can play a few basic tunes and would like to learn a few more tunes and enjoy playing music with a group. Children on tinwhistle are welcome and it would be great if we had some children on other instruments that they are learning outside of school. We will be playing simple tunes.

Children from Rang 1 – Rang 6 may join the group. There is no cost but children will need to practise on a regular basis. Let me know this week if your child is interested and we will start next Wednesday, 14/9/16 if we have numbers.

 

N.B. Má tá suim ag do pháiste páirt a ghlacadh in aon rud inis dúinn go luath.
If your child is interested in taking part in any of these activities please let us know this week as we need to see how numbers are before next week.

Laethanta Saoire - Holidays

Posted 27/6/2016

Dhún an scoil inniu ag 12 a chlog le haghaidh laethanta saoire an tsamhraidh. Osclóimid arís, don chéad scoilbhliain eile, ar an Déardaoin, 1/9/2016. Tá súil againn go mbeidh briseadh sábháite agus taitneamhach agaibh go léir.

The school closed today at 12 o'clock for the summer holidays. We will open again for the next school year on Thursday, 1/9/2016. We hope you all have a safe and enjoyable summer.