Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Gearóid Gníomhach

Posted 1/2/2016

Seo é Gearóid. Is aoibhinn leis a bheith gníomhach! Gach Aoine, téann sé abhaile le páiste éigin. Le linn na deireadh seachtaine, déanann Gearóid gníomhaíochtaí leis an bpáiste agus a c(h)lann. Cuireann na páistí pictiúir/scéalta de na gníomhaíochtaí éagsúla a bhí ar siúl acu i ndialann Gearóid agus ar an Luan insíonn siad dá rang fúthú.

This is Gearóid. He loves to be active! Every Friday, he goes home with one of the children. During the weekend, Gearóid does activities with the child and their family. The children put pictures/stories about the various activities they got up to into Gearóid's journal and on Monday they tell their class all about them.