Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

Clós na Scoile - The School Yard

Posted 15/12/2015

Thugamar faoi deara go raibh go leor páistí ag imirt sacair ag am lóin ach ní raibh na páistí gan suime i sacar chomh ghníomhach ná na páistí sin. Tá clós na scoile roinnte ina thrí ionad. Phiocamar ceann amháin acu agus le cabhair ó bheirt thuiste, Serena O'Farrell agus Bridget Giblin, chuir na múinteoirí cleas na bacóide agus cluichí eile ar an talamh i bpéint. Anois tá spás faoi leith i láir an gclóis do pháistí nach dtaitníonn sacar leo nó páistí atá ag iarraidh rud éigin difriúil a dhéanamh.  Feicfidh sibh na torthaí thíos.

We noticed that lots of children were playing soccer at lunch time but those who didn't play soccer were not as active. The school yard is separated into three areas. We took one of these areas and with the help of two parents, Serena O'Farrell and Bridget Giblin, the teachers painted hopscotch and other games on the ground. Now there is space in the middle of the yard for those who don't enjoy soccer or those who wish play something different. Below are the results.