Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

 

Cad é eTwinning?

What is eTwinning?

 

Is é eTwinning an pobal le haghaidh scoileanna san Eoraip. Bíonn na scoileanna seo ceangailte ar líne. Cuireann tionscadail eTwinning le scileanna teicneolaíocht an eolais, cumarsáide agus teangan na bpáistí. Spreagann sé feasacht cultúrtha na bpáistí freisin trí teangmháil díreach lena gcomhghleacaithe i dtíortha eile.

 

eTwinning, part of the education service of Léargas- Ireland’s National Agency for the management of National, European and International   co-operation programmes, promotes school collaboration in Europe through the use of Information and Communication Technologies.

eTwinning facilitates collaboration between teachers in different countries in Europe and it allows teachers and pupils to work together online using various tools.

 

Nascanna d'ár tionscadail is déanaí / Links to our current projects

https://twinspace.etwinning.net/33568/home

https://twinspace.etwinning.net/27651/home

Nuacht is Déanaí - Latest News

Eachtraí na Cásca

Posted 20/4/2017
Ghlac rang 4 páirt i dtionscadal deas eTwinning: The Most Beautiful Easter Picture 2017. Bhí níos mó ná 40 scoileanna ar fud na hEorpa páirteach ann. Fuair rang 5 agus 6 cártaí álainn ildaite ón Ghéarmáin don Cháisc! 
Fourth class took part in an exciting Easter eTwinning art project and they also designed posters for our Digital Citizenship project task! Maith sibh! 5th and 6th class were delighted to receive their hand-made Easter cards from their pals in Sulzbach am Main, Germany.

Teastas eTwinning

Posted 28/2/2017

Fuair páistí ó rang 6 teastas deas don eTwinning gradam lipeád Naisiúnta 2016 ó Mhúinteoir Amy agus Frau Simone Remmers a chaith seachtain i nGaelscoil de hÍde le déanaí.

Children in Rang 6 received a certificate for the eTwinning National Quality Label 2016 from Múinteoir Amy and Simone Remmers who spent a week in Gaelscoil de hÍde recently.

Cuairt Simone Remmers

Posted 27/2/2017

Seo roinnt grianghraf ón seachtain a chaith Simone Remmers, ó Sulzbach-am-Main sa Ghearmáin, anseo i nGaelscoil de hÍde. Chaith sí am i ngach seomra agus d'fhoghlaimíomar a lán faoin nGearmáin agus saol scoile na bpáistí sa Ghearmáin uaithi. Fuair Rang 5/6 seans glaoch Skype a dhéanamh lena rang Béarla freisin.

Here are some photographs from the week Simone Remmers spent here in Gaelscoil de hÍde. Simone is from Sulzbach-am-Main in Germany. During the week she spent some time in each class and we learned a lot about Germany and school life there. Rang 5/6 also got the chance to do a Skype call with her English class.

Glaoch Skype

Posted 23/2/2017

Pasfhocal/ Password: gaelscoil

Seo cuid bheag den ghlaoch Skype a rinneamar le rang Béarla Frau Remmers.

This is a small excerpt from the Skype call we did with Frau Remmers' English class.

Teastais - Certificates

Posted 18/1/2017
Fuair na páistí teastais deasa as ucht glacadh páirte sa chomórtas le haghaidh Lá Eorpach na dTeangacha 2016.
5th and 6th class were delighted with the lovely certificates they received from Léargas for participating in the European Day of Languages competition 2016!

Comórtas Scoile - An tAthrú Aeráide Klimawandel

Posted 11/11/2016

Rinneamar comórtas faoin Athrú Aeráide, phléamar na héifeachtaí an athrú aeráide in Éirinn agus sa Ghearmáin. D’fhoghlaimíomar na focail i nGearmáinis agus as Gaeilge a bhaineann leis an téama. Scríobh gach dalta ó rang 5 agus 6 píosa beag faoi i nGearmáinis agus chuir said pictiúr leis! Bhuaigh Liam ó Rang 6 agus Taylor ó rang 5! Comhghairdeas libh!

We had an exciting competition for 5th and 6th class this year to celebrate the European Day of Languages on 26 September. It was all about Climate Change – something that is happening in every language. We learnt all the vocabulary associated with climate change in Irish and in German. The pupils then picked one of the effects of climate change in Germany and illustrated this. The winners were Taylor in fifth class and Liam from 6th class! Maith sibh! Gut gemacht! They received a lovely prize from the school and some small prizes from Múinteoir Amy.

Lá Eorpach na dTeangacha - European Day of Languages

Posted 27/9/2016

Rinneamar tráth na gceist idirghníomhach le Múinteoir Amy. Bhí na ceisteanna faoi teangacha agus bhí cúpla ceisteanna as Gearmánis freisin! Bhaineamar an-sult as!

We did an interactive quiz with Múinteoir Amy. The questions were about languages and there were also some questions in German! We really enjoyed it!

Cártaí don Cháisc

Posted 15/3/2016

Fuaireamar cártaí álainn ón bPolainn agus ón nGéarmáin don Cháisc. Rinneamar ár scoil as cré. freisin. Táimid an-bhródúil as!

We got some lovely cards from Poland and Germany for Easter. We also made our school from clay. We're really proud of it!

 

Gradam "Lipéad Náisiúnta"

Posted 20/10/2015

Comhghairdeas le Rang 6 a fuair  gradam 'Lipéad Náisiúnta' don obair a rinne said sa tionscadal eTwinning anuraidh “Feste feiern rund ums Jahr.  Sitten und Traditionen in Deutschland, Irland und  Polen“ „Festivals, Holidays and Traditions  around the year in Ireland, Germany and Poland“.

I mbliana

Posted 22/9/2015

I mbliana, tá rang a sé ag glacadh páirte i dtionscadal eTwinning „Das Schulleben in Irland, Polen und Deutschland“ – School life in Ireland, Poland and Germany“. Tá said ag obair le chéile ar an tionscadal le scoil  i Toruń, sa Pholainn. Is í gearmáinis teanga an tionscadail.  

Sixth class are paticipating in an eTwinning project with Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych i Technicznych nr 13,Toruń, Poland. The name of the project is „School life in Ireland, Poland and Germany“and all project activities are carried out in German.  The school received its second  National Quality Label for the sixth class project last year – „Festivals, Holidays and Traditions around the year in Ireland, Germany and Poland“.

Through the use of Information and Communication Technology tools such as  e-mail, PowerPoint, video, pictures and drawings, project diary, twinspace and skype the pupils in both schools will complete a variety of different activities around the project theme for the next few months. They will also exchange hand-made  Christmas and Easter cards and finish the project in June by singing, via Skype, a song (in German) that they’ll compose together about School! As we work our way through the project we will systematically post our work on the TwinSpace.

Múinteoir Amy received the National Quality label for the eTwinning project ‘Feste ferien rund ums Jahr. Sitten und Traditionen in Deutschland, Irland und Polen’ Holidays and traditions around the year in Germany, Ireland and Poland from Jim Mullin.

Pupils from rang 5 were delighted to receive Christmas cards from their friends at the Gesamtschule Weilerswist, Germany.